Kondensacja pary wodnej

Para wodna jest to woda w stanie gazowym. Im większe jest nasycenie pary wodnej (wilgotność powietrz) tym większe jest ciśnienie pary wodnej. Para wodna zawsze przemieszcza się, ignorując siłę ciężkości oraz inne siły, zgodnie z gradientem ciśnienia w kierunku punktu o najniższej gęstości. Ten proces przemieszczania się pary wodnej nazywany jest dyfuzją. W standardowych warunkach, tj. w ”ciepłych” budynkach, różnica ciśnień pary wodnej pomiędzy wewnętrznym mikroklimatem budynku, a środowiskiem zewnętrznym powoduje dyfuzje pary wodnej na zewnątrz budynku. W momencie kiedy para wodna osiąga punkt rosy, zmienia swój stan skupienia z gazowego w ciecz i skrapla się jako woda.
Projektanci chłodni i mroźni powinni brać pod uwagę zjawisko kondensacji odwrotnej, kiedy to temperatura zewnętrzna jest najczęściej wyższa niż zimne powietrze wewnątrz tych budynku (z niższą zawartością pary wodnej). Występuje wtedy przenikanie wilgoci do wnętrza budynku. W takich przypadkach, bariera paroszczelna musi być umieszczona pod zewnętrzną okładziną płyty warstwowej.
Uzyskanie niskiego wsp. U oraz ciągłości izolacji cieplnej, przez cały okres użytkowania budynku, można osiągnąć dzięki: niezawodnej pracy izolacji cieplnej, zapobieganiu wystąpienia ryzyka (wynikającego z różnych przyczyn) wzrostu przewodności cieplnej materiałów.


Największe ryzyko występuje w przypadku tzw. wilgoci technologicznej (wilgoci wbudowanej), która powoduje wewnętrzną kondensację pary wodnej w materiale izolacyjnym. Efektem tego jest fizyczne uszkodzenie materiału powodujące obniżenie jego izolacyjności cieplnej.
Systemy izolacyjnych płyt dachowych i ściennych firmy Kingspan wykorzystują izolacyjność cieplną zamkniętych komórek rdzenia umieszczonego pomiędzy szczelnymi okładzinami metalowymi. Metalowe okładziny zabezpieczają przedostanie się wilgoci i pary wodnej do rdzenia izolacyjnego płyty. Zapewnia to długotrwałą niezawodność izolacji cieplnej (wsp. U) oraz ciągłość izolacji cieplnej w przegrodzie.


the browser can't render this flash content

Kontakt z nami:

Kingspan Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 20
27-300 Lipsko, Polska
Tel: +48 48 378 31 00
Fax: +48 48 378 13 30
info@kingspan.pl

Dział Techniczny - Skype:
Tryb SkypeMe™! dzialtechnicznykingspan