Świetliki dachowe, naświetla

Światło dzienne ma istotny wpływ na ludzkie zdrowie. Udowodniono, że obfite światło dzienne jest korzystne dla zdrowia oraz stwarza dobre samopoczucie w miejscu pracy, sprzyja również poprawie wydajności i bezpieczeństwa pracy. Każde miejsce pracy powinno być odpowiednio oświetlone światłem naturalnym, o ile jest to tylko praktycznie możliwe.


Najbardziej efektywnym sposobem dostarczenia równomiernego, stałego światła dziennego do wnętrza budynku (szczególnie w dużych budynkach) są naświetla / świetliki dachowe, które są ponad trzykrotnie bardziej efektywne niż okna zamontowane na ścianach zewnętrznych budynku.


Rozproszone światło powinno być stosowane w taki sposób aby zapewnić  równomierne rozłożenie oświetlenia oraz aby zapobiegać efektowi oślepiania.


świetliki dachowe Kingspannaświetla dachowe Kingspan

Świetliki dachowe - zalecenia przy projektowaniu

Przy projektowaniu naświetli / świetlików dachowych należy zwróci uwagę na:

 • Kruchość (zarówno początkową jak i po pewnym czasie użytkowania) wybranych naświetli
 • Przepuszczalność światła oraz analizę rozproszenia światła.
 • Izolacyjność cieplną (wsp. U).
 • Ryzyko kondensacji, w tym mostki cieplne powstałe na obwodzie okna oraz w miejscach pośrednich przekładek dystansowych.
 • Trwałość oraz właściwości użytkowe wybranych rozwiązań (profilowane naświetla dachowe mogą być trudne w wymianie w dachach z pokryciem metalowym).
 • Bezpieczny dostęp do przeszkeleń podczas konserwacji.

Typowe warianty rozmieszczenia naświetli dachowych

 • Układ szachownicowy – Najbardziej równomierne rozproszenie światła, bardzo trudny w montażu.
 • Kalenicowy – Właściwe rozproszenia światła w budynkach o małej rozpiętości nawy. Podatny na duże obciążenia od ssania wiatru.
 • Wzdłuż spadku połaci dachowej – Właściwe rozproszenie światła, prosty montaż. Podatny na duże obciążenia od ssania wiatru w kalenicy i przy okapach dachu.
  Uwaga: Zaleca się aby płyty dachowe były układane od kalenicy do pierwszej płatwi w dół połaci dachu oraz od okapu do pierwszej płatwi w górę połaci dachu.
 • W środku połaci dachowej – Kompromis pomiędzy układem szachownicowym, a układem wzdłuż spadku połaci dachowej. Ominięcie obszarów połaci dachowej, na które działa duże ssanie wiatru.

Zastosowanie

Dwupowłokowe przeszklenia KS 1000 RW / GRP mogą być stosowane wyłącznie z płytami dachowymi KS 1000 RW, na dachach o minimalnym pochyleniu połaci 6 ° (10 %). Kingspan nie zaleca układania naświetli dachowych jedno obok drugiego. Materiały

Naświetla / świetliki dachowe Kingspan KS 1000 RW/GRP wykonane są ż żywicy poliestrowej na osnowie z włókien szklanych (GRP), jakość materiału oraz wykonanie zgodne jest z normą PN-EN 1013-2:2002 („Profilowane płyty z tworzywa sztucznego przepuszczające światło do jednowarstwowych pokryć dachowych. Część 2: Wymagania szczegółowe i metody badań dotyczące płyt z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym GRP”). Okładziny naświetla mają grubość od 0,8 do 1,2 mm. Warstwy są ze sobą wzajemnie połączone polietylenowymi przekładkami dystansowymi.

Straty ciepła i Koszty zużycia energii

Naświetla / świetliki dachowe mogą zmniejszyć koszty sztucznego oświetlenia budynku. Jednak, projektanci powinni mieć na uwadze fakt, że tego rodzaju przeszklenia mają najczęściej niską izolacyjność cieplną, a zatem wystąpią większe straty ciepła niż na pozostałej połaci. Korzyść z dostarczenia do budynku naturalnego światła musi być zrównoważona wzrostem kosztów na ogrzewanie. Koszty ogrzewania budynku są zwykle większe niż koszty sztucznego oświetlenia budynku..

Przepuszczalność światła

Przepuszczalność światła przez naświetla / świetliki Kingspan RW/GRP wynosi od 70 % do 80 %. Powłoki GRP dają zwykle światło rozproszone z niewielkim blaskiem. Poliwęglan jest bardziej przejrzysty od GRP, zwiększa natomiast efekt blasku oraz nagrzewanie wnętrza budynku od promieniowania słonecznego.

Wytrzymałość i Odkształcalność termiczna

Przeszklenia w postaci świetlików nie są tak wytrzymałe jak sąsiadujące z nimi płyty dachowe. Okładziny zewnętrzne naświetla dachowego nie współpracują ze sobą. W celu wytrzymania obciążenia od ssania wiatru, szczególnie przy kalenicy, okapach oraz narożach dachu należy ograniczyć maksymalny rozstaw płatwi do około 1,5 m (zalecany rozstaw podpór 1,2 m) oraz zwiększyć liczbę łączników i średnicę podkładek. W miejscach połączenia na zakład naświetla dachowego z płytą dachową należy zastosować blachowkręty o średnicy podkładki Ø 14 mm, w maksymalnym rozstawie co 300 mm.
W celu skompensowania różnej rozszerzalności termicznej naświetla i płyty, należy prawidłowo dobrać odpowiednie rodzaje łączników, podkładek oraz wywiercić otwory o właściwych średnicach.
W rozdziale 3 niniejszego przewodnika znajdują się szczegółowe detale oraz wykaz uszczelnień i łączników stosowanych przy montażu naświetli dachowych.

Odporność na czynniki atmosferyczne

W przypadku stosowania naświetli Kingspan, łączą się one z płytami dachowymi poprzez złącze boczne i końcowe – (typu „na zakład”). Jednak grubość okładziny naświetla dachowego jest najczęściej 2 do 3 razy większa od grubości zewnętrznej okładziny płyty warstwowej. Oznacza to, że w złączach na zakład okładziny naświetla i płyty nie przylegają do siebie dokładnie, a złącze na zakład (pomiędzy naświetlem a płytą) jest trudno poprawie uszczelnić. Dlatego też w dokumentacj projektowej oraz podczas prac montażowych należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne uszczelnienie tychże złączy.

Odporność ogniowa

W Tabeli przedstawiono zachowanie się w wysokich temperaturach różnych materiałów stosowanych na naświetla (świetliki) dachowe.

 

GRP

Poliwęglan

Zakres temperatur
użytkowych

od -30 °C
do +120 °C

od -40 °C
do +100 °C

Temperatura mięknięcia

140 °C

100 °C

Płonące krople

Nie

Tak

GRP jest bardziej odporne na działanie wysokich temperatur niż inne materiały stosowane do wykonana naświetli/świetlików dachowych. Natomiast żaden materiał nie jest całkowicie odporny ogniowo.

Trwałość

Przeszklenia firmy Kingspan (GRP) posiadają okres trwałości rzędu 20 – 25 lat.
Trwałość naświetli (świetlików) dachowych zależy od lokalizacji budynku, środowiska zewnętrznego i wewnętrznego oraz poprawnego montażu. Regularna i prawidłowa konserwacja, w całym okresie użytkowania naświetla (świetlika) dachowego, wpływa na uzyskanie maksymalnej trwałości elementów.
Należy zaznaczyć, że elementy poliwęglanowe nie powinny stykać się z płytami dachowymi o okładzinach w ciemnych kolorach lub z ciemnymi uszczelnieniami. Może to doprowadzić do wzrostu temperatury poliwęglanu i spowodować mięknienie i odkształcanie
naświetli (świetlików) dachowych.
Uwaga: Okładziny z poliwęglanu muszą być odizolowane specjalną taśmą od okładzin płyt pokrytych powłoką ochronną typu plastisol (PCV).

 

the browser can't render this flash content

Kontakt z nami:

Kingspan Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 20
27-300 Lipsko, Polska
Tel: +48 48 378 31 00
Fax: +48 48 378 13 30
info@kingspan.pl

Dział Techniczny - Skype:
Tryb SkypeMe™! dzialtechnicznykingspan